đại lý bán Sim Cam Kết giá rẻ nhất

 

Danh sách nhà mạng


Thể loại sim


SIM CỐ ĐỊNH HÀ NỘI

   

  Sim Homephone Cam Kết
  số đẹp Hà Nội

  (CK 100K/tháng ĐK chính chủ)


  04.2241.7799 = 959K


  04.2249.7799 = 959K


  04.2264.7799 = 959K


  04.2267.7799 = 959K


  04.2280.7799 = 959K


  04.2283.7799 = 959K


  04.2284.7799 = 959K


  04.2321.7799 = 959K


  04.2324.7799 = 959K


  04.2347.7799 = 959K


  04.2217.5599 = 959K


  04.2241.5599 = 959K


  04.2242.5599 = 959K


  04.2261.5599 = 959K


  04.2264.5599 = 959K


  04.2267.5599 = 959K


  04.2283.5599 = 959K


  04.2324.5599 = 959K


  04.2347.5599 = 959K


  04.2241.5588 = 959K


  04.2243.5588 = 959K


  04.2247.5588 = 959K


  04.2249.5588 = 959K


  04.2264.5588 = 959K


  04.2284.5588 = 959K


  04.2321.5588 = 959K


  04.2347.5588 = 959K


  04.2217.3939 = 959K


  04.2241.3939 = 959K


  04.2243.3939 = 959K


  04.2249.3939 = 959K


  04.2260.3939 = 959K


  04.2261.3939 = 959K


  04.2264.3939 = 959K


  04.2280.3939 = 959K


  04.2284.3939 = 959K


  04.2321.3939 = 959K


  04.2346.3939 = 959K


  04.2347.3939 = 959K


  04.2217.3579 = 959K


  04.2237.3579 = 959K


  04.2245.3579 = 959K


  04.2248.3579 = 959K


  04.2249.3579 = 959K


  04.2263.3579 = 959K


  04.2264.3579 = 959K


  04.2284.3579 = 959K


  04.2320.3579 = 959K


  04.2322.3579 = 959K


  04.2346.3579 = 959K


  04.2214.3399 = 959K


  04.2217.3399 = 959K


  04.2237.3399 = 959K


  04.2241.3399 = 959K


  04.2242.3399 = 959K


  04.2249.3399 = 959K


  04.2264.3399 = 959K


  04.2280.3399 = 959K


  04.2324.3399 = 959K


  04.2347.3399 = 959K


  04.2348.3399 = 959K


  04.2241.3388 = 959K


  04.2247.3388 = 959K


  04.2249.3388 = 959K


  04.2260.3388 = 959K


  04.2261.3388 = 959K


  04.2347.3388 = 959K


  04.2214.2299 = 959K


  04.2240.2299 = 959K


  04.2241.2299 = 959K


  04.2243.2299 = 959K


  04.2247.2299 = 959K


  04.2249.2299 = 959K


  04.2263.2299 = 959K


  04.2264.2299 = 959K


  04.2265.2299 = 959K


  04.2267.2299 = 959K


  04.2280.2299 = 959K


  04.2284.2299 = 959K


  04.2346.2299 = 959K


  04.2347.2299 = 959K


  04.2348.2299 = 959K


  04.2240.9555 = 959K


  04.2243.9555 = 959K


  04.2261.9555 = 959K


  04.2264.9555 = 959K


  04.2280.9555 = 959K


  04.2281.9555 = 959K


  04.2284.9555 = 959K


  04.2324.9555 = 959K


  04.2240.8555 = 959K


  04.2247.8555 = 959K


  04.2264.8555 = 959K


  04.2347.8555 = 959K


  04.2213.7555 = 959K


  04.2214.7555 = 959K


  04.2216.7555 = 959K


  04.2239.7555 = 959K


  04.2240.7555 = 959K


  04.2241.7555 = 959K


  04.2242.7555 = 959K


  04.2243.7555 = 959K


  04.2244.7555 = 959K


  04.2246.7555 = 959K


  04.2248.7555 = 959K


  04.2249.7555 = 959K


  04.2261.7555 = 959K


  04.2262.7555 = 959K


  04.2263.7555 = 959K


  04.2264.7555 = 959K


  04.2265.7555 = 959K


  04.2268.7555 = 959K


  04.2269.7555 = 959K


  04.2280.7555 = 959K


  04.2282.7555 = 959K


  04.2283.7555 = 959K


  04.2284.7555 = 959K


  04.2322.7555 = 959K


  04.2324.7555 = 959K


  04.2346.7555 = 959K


  04.2348.7555 = 959K


  04.2240.6555 = 959K


  04.2241.6555 = 959K


  04.2243.6555 = 959K


  04.2244.6555 = 959K


  04.2247.6555 = 959K


  04.2249.6555 = 959K


  04.2284.6555 = 959K


  04.2321.6555 = 959K


  04.2324.6555 = 959K


  04.2347.6555 = 959K


  04.2217.3555 = 959K


  04.2240.3555 = 959K


  04.2244.3555 = 959K


  04.2247.3555 = 959K


  04.2248.3555 = 959K


  04.2249.3555 = 959K


  04.2261.3555 = 959K


  04.2264.3555 = 959K


  04.2265.3555 = 959K


  04.2267.3555 = 959K


  04.2282.3555 = 959K


  04.2284.3555 = 959K


  04.2320.3555 = 959K


  04.2346.3555 = 959K


  04.2347.3555 = 959K


  04.2239.2555 = 959K


  04.2240.2555 = 959K


  04.2241.2555 = 959K


  04.2243.2555 = 959K


  04.2245.2555 = 959K


  04.2247.2555 = 959K


  04.2248.2555 = 959K


  04.2249.2555 = 959K


  04.2264.2555 = 959K


  04.2267.2555 = 959K


  04.2284.2555 = 959K


  04.2320.2555 = 959K


  04.2214.1555 = 959K


  04.2240.1555 = 959K


  04.2243.1555 = 959K


  04.2244.1555 = 959K


  04.2245.1555 = 959K


  04.2246.1555 = 959K


  04.2247.1555 = 959K


  04.2248.1555 = 959K


  04.2260.1555 = 959K


  04.2262.1555 = 959K


  04.2264.1555 = 959K


  04.2267.1555 = 959K


  04.2269.1555 = 959K


  04.2283.1555 = 959K


  04.2284.1555 = 959K


  04.2324.1555 = 959K


  04.2347.1555 = 959K


  04.2348.1555 = 959K


  04.2217.0555 = 959K


  04.2237.0555 = 959K


  04.2241.0555 = 959K


  04.2242.0555 = 959K


  04.2243.0555 = 959K


  04.2245.0555 = 959K


  04.2246.0555 = 959K


  04.2247.0555 = 959K


  04.2249.0555 = 959K


  04.2261.0555 = 959K


  04.2262.0555 = 959K


  04.2263.0555 = 959K


  04.2264.0555 = 959K


  04.2265.0555 = 959K


  04.2267.0555 = 959K


  04.2269.0555 = 959K


  04.2282.0555 = 959K


  04.2283.0555 = 959K


  04.2321.0555 = 959K


  04.2324.0555 = 959K


  04.2346.0555 = 959K


  04.2347.0555 = 959K


  04.2348.0555 = 959K


  04.2214.9333 = 959K


  04.2241.9333 = 959K


  04.2242.9333 = 959K


  04.2243.9333 = 959K


  04.2244.9333 = 959K


  04.2245.9333 = 959K


  04.2246.9333 = 959K


  04.2247.9333 = 959K


  04.2248.9333 = 959K


  04.2260.9333 = 959K


  04.2261.9333 = 959K


  04.2262.9333 = 959K


  04.2264.9333 = 959K


  04.2265.9333 = 959K


  04.2267.9333 = 959K


  04.2280.9333 = 959K


  04.2281.9333 = 959K


  04.2282.9333 = 959K


  04.2284.9333 = 959K


  04.2321.9333 = 959K


  04.2324.9333 = 959K


  04.2348.9333 = 959K


  04.2237.8333 = 959K


  04.2239.8333 = 959K


  04.2240.8333 = 959K


  04.2241.8333 = 959K


  04.2243.8333 = 959K


  04.2247.8333 = 959K


  04.2249.8333 = 959K


  04.2260.8333 = 959K


  04.2264.8333 = 959K


  04.2321.8333 = 959K


  04.2324.8333 = 959K


  04.2346.8333 = 959K


  04.2347.8333 = 959K


  04.2214.6333 = 959K


  04.2217.6333 = 959K


  04.2239.6333 = 959K


  04.2240.6333 = 959K


  04.2241.6333 = 959K


  04.2243.6333 = 959K


  04.2244.6333 = 959K


  04.2247.6333 = 959K


  04.2248.6333 = 959K


  04.2249.6333 = 959K


  04.2260.6333 = 959K


  04.2264.6333 = 959K


  04.2267.6333 = 959K


  04.2280.6333 = 959K


  04.2284.6333 = 959K


  04.2324.6333 = 959K


  04.2347.6333 = 959K

   

  ... còn rất nhiều số đẹp nữa

  vui lòng click để tải về máy...

   

  (Nhớ chọn sheet SIM CK CỐ ĐỊNH

   trong excel để tìm kiếm nhé)


ĐƠN ĐẶT HÀNG

Thống kê sim


 
SIM CỐ ĐỊNH TP HCM

 

SIM CAM KẾT CỐ ĐỊNH MÁY BÀN SỐ ĐẸP KHÔNG DÂY LẮP DI ĐỘNG TPHCM

 

Sim cố định lắp được cả 2 loại máy là máy bàn cố định truyền thống và lắp trên di động mang đi mọi nơi trong TP HCM kể cả nội thành và ngoại thành TP HCM! Sim số cố định đầu số 08 của TP HCM thì chỉ dùng được ở TP HCM thôi nhé!

 

Chúng tôi có cả sim cố định máy bàn trả trước và sim cố định máy bàn trả sau cam kết.

 

Riêng khu vực TP HCM là nơi tập trung các công ty doanh nghiệp nhà máy lớn nhất nhất của cả nước nên lượng sử dụng sim cố định máy điện thoại bàn là rất cao, nó khẳng định uy tín cho doanh nghiệp cũng như sự  bền vững lâu dài của công ty. Chúng tôi đưa ra 1 loạt sản phẩm sim cam kết số đẹp rất phù hợp cho doanh nghiệp công ty của hàng kinh doanh buôn bán tại địa bàn TP HCM. Mong rằng sẽ phục vụ tốt trong công việc giao tiếp của các bạn!

Một sản phẩm nổi bật của sim của sim cố định máy bàn là sim cố định máy bàn không dây homephone lắp được cho di động, các bạn muốn di chuyển mọi nơi trong thành phố thì mua sim cố định không dây homephone của chúng tôi, đây là ưu thế nổi bật nhất của sim cố định mà dòng cố đinh truyền thống có dây không làm được.


Đối với sim cố định trả trước thì chi phí mua sim lúc đầu cao nhưng khi sử dụng các bạn chỉ cần còn tiền là còn sử dụng, còn đối với sim cố định máy bàn trả sau cam kết thì chi phí mua sim lúc đầu giá rẻ nhưng phải sử dụng cước hàng tháng cam kết theo nhà mạng 150K/tháng, 200K/tháng, 300K/tháng.... tùy từng sim đẹp. Tuy nhiên lựa chọn sim cam kết cố định máy bàn trả sau là lựa chọn cho lâu dài vì đằng nào cũng phải dùng 200K-300K hàng tháng thì nên mua sim cố định cam kết trả sau là hợp lý nhất vì chi phí mua sim cố định lúc đầu là rẻ nhất.

 

Hệ thống cung cấp Sim Cố Định giá rẻ nhất, Tra giá Sim Cố Định nhanh giúp khách hàng mua được sim với giá rẻ, mua sim bán sim cố định máy bàn uy tín trên toàn quốc

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

SIM CAM KẾT CỐ ĐỊNH MÁY BÀN HOMEPHONE -  ĐẦU SỐ 08. TPHCM

Cam kết 100K/tháng trong 36 tháng - Lô sim đồng giá 1.959.000đ/sim 

 

Chú Ý: Sim cố định TPHCM vừa thay đổi đầu số 08 thành 028 nhưng vì khách hàng chưa nhìn quen đầu số mới nên chúng tôi vẫn để đầu số 08 cũ để các bạn tiện theo dõi nhưng khi mua sim 08 sẽ thêm số 2 thành 028... các bạn nhé!

 

08.2245.3999 08.2247.2999 08.2245.1999 08.2246.1999 08.2243.0999 08.2245.0999 08.2247.0999 08.2247.4999 08.224.99995 08.224.99991 08.224.99990 08.2241.8989 08.2247.8989 08.2249.8989 08.2249.6989 08.2240.9988 08.2241.9988 08.2242.9988 08.2243.9988 08.2245.9988 08.2247.9988 08.2240.9977 08.2242.9977 08.2245.9977 08.2246.9977 08.2247.9977 08.2248.9977 08.2249.9977 08.2260.9977 08.2261.9977 08.2240.6969 08.2241.6969 08.2242.6969 08.2261.6969 08.2240.9966 08.2242.9966 08.2243.9966 08.2245.9966 08.2246.9966 08.2247.9966 08.2248.9966 08.2249.9966 08.2260.9966 08.2261.9966 08.2241.5959 08.2242.5959 08.2243.5959 08.2246.5959 08.2248.5959 08.2249.5959 08.2260.5959 08.2261.5959 08.2241.2929 08.2242.2929 08.2243.2929 08.2244.2929 08.2245.2929 08.2246.2929 08.2247.2929 08.2248.2929 08.2260.2929 08.2261.2929 08.6682.9922 08.6684.9922 08.6685.9922 08.6687.9922 08.2240.9922 08.2241.9922 08.2243.9922 08.2245.9922 08.2246.9922 08.2248.9922 08.2242.2922 08.2240.1919 08.2241.1919 08.2242.1919 08.2243.1919 08.2245.1919 08.2246.1919 08.2247.1919 08.2249.1919 08.2260.1919 08.2261.1919 08.6684.9911 08.6685.9911 08.6687.9911 08.2240.9911 08.2241.9911 08.2242.9911 08.2243.9911 08.2247.9911 08.2248.9911 08.2249.9911 08.2243.8899 08.2245.9888 08.2245.7888 08.2246.5888 08.2260.4888 08.2244.2888 08.2246.2888 08.2247.2888 08.2247.1888 08.2249.1888 08.2247.0888 08.2249.0888 08.224.88881 08.2241.8866 08.2243.8866 08.2248.8866 08.2261.8866 08.2243.5858 08.2247.5858 08.2249.5858 08.2260.5858 08.6682.8855 08.6684.8855 08.2241.8855 08.2242.8855 08.2245.8855 08.2246.8855 08.2247.8855 08.2248.8855 08.2249.8855 08.2261.8855 08.2242.3838 08.2247.3838 08.2249.3838 08.2260.3838 08.2248.3828 08.2241.2828 08.2242.2828 08.2243.2828 08.2244.2828 08.2245.2828 08.2247.2828 08.2248.2828 08.2260.2828 08.2261.2828 08.6684.8822 08.2240.8822 08.2241.8822 08.2242.8822 08.2243.8822 08.2245.8822 08.2246.8822 08.2247.8822 08.2248.8822 08.2249.8822 08.2241.1818 08.2242.1818 08.2243.1818 08.2245.1818 08.2246.1818 08.2247.1818 08.2249.1818 08.2261.1818 08.6652.8800 08.6684.8800 08.2240.8800 08.2241.8800 08.2242.8800 08.2243.8800 08.2246.8800 08.2247.8800 08.2248.8800 08.2249.8800 08.2245.7799 08.2240.7788 08.2241.7788 08.2242.7788 08.2243.7788 08.2246.7788 08.2247.7788 08.2249.7788 08.2260.7788 08.2261.7788 08.2241.9777 08.2242.9777 08.2244.9777 08.2245.9777 08.2248.9777 08.2260.9777 08.2261.9777 08.2240.8777 08.2242.8777 08.2244.8777 08.2247.8777 08.2260.8777 08.2242.6777 08.2247.6777 08.2248.6777 08.2249.6777 08.2261.6777 08.2242.5777 08.2243.5777 08.2246.5777 08.2247.5777 08.2248.5777 08.2249.5777 08.2260.5777 08.2261.5777 08.2241.4777 08.2245.4777 08.2246.4777 08.2247.4777 08.2249.4777 08.2260.4777 08.2261.4777 08.2241.3777 08.2242.3777 08.2245.3777 08.2248.3777 08.2249.3777 08.2260.3777 08.2261.3777 08.2240.2777 08.2241.2777 08.2243.2777 08.2245.2777 08.2246.2777 08.2247.2777 08.2248.2777 08.2249.2777 08.2261.2777 08.2240.1777 08.2242.1777 08.2245.1777 08.2246.1777 08.2248.1777 08.2249.1777 08.2260.1777 08.2261.1777 08.2242.0777 08.2243.0777 08.2244.0777 08.2245.0777 08.2246.0777 08.2247.0777 08.2248.0777 08.2249.0777 08.2261.0777 08.2242.6699 08.2243.6699 08.2248.6699 08.2249.6699 08.2261.6699 08.2240.9696 08.2243.9696 08.2244.9696 08.2245.9696 08.2246.9696 08.2248.9696 08.2249.9696 08.2261.9696 08.2240.9666 08.2242.9666 08.2244.9666 08.2247.9666 08.2248.9666 08.2249.9666 08.2244.8666 08.2247.8666 08.2240.7666 08.2242.7666 08.2243.7666 08.2246.7666 08.2248.7666 08.2249.7666 08.2260.7666 08.2243.5666 08.2244.5666 08.2247.5666 08.2249.5666 08.2260.5666 08.2241.4666 08.2242.4666 08.2243.4666 08.2245.4666 08.2247.4666 08.2248.4666 08.2249.4666 08.2241.3666 08.2242.3666 08.2245.3666 08.2247.3666 08.2248.3666 08.2249.3666 08.2243.2666 08.2244.2666 08.2245.2666 08.2247.2666 08.2248.2666 08.2249.2666 08.2261.2666 08.2240.1666 08.2243.1666 08.2246.1666 08.2247.1666 08.2248.1666 08.2249.1666 08.2243.0666 08.2244.0666 08.2245.0666 08.2246.0666 08.2247.0666 08.2248.0666 08.2249.0666 08.2241.5656 08.2242.5656 08.2249.5656 08.2246.3626 08.6687.2626 08.2240.2626 08.2241.2626 08.2242.2626 08.2243.2626 08.2244.2626 08.2246.2626 08.2247.2626 08.2248.2626 08.2249.2626 08.2261.2626 08.6270.6622 08.6272.6622 08.6273.6622 08.6274.6622 08.6275.6622 08.6276.6622 08.6278.6622 08.6670.6622 08.6671.6622 08.6687.6622 08.2240.6622 08.2241.6622 08.2243.6622 08.2245.6622 08.2246.6622 08.2247.6622 08.2248.6622 08.2249.6622 08.2242.2622 08.6676.4616 08.2242.1616 08.2245.1616 08.2246.1616 08.2247.1616 08.2249.1616 08.2240.5599 08.2241.5599 08.2243.5599 08.2246.5599 08.2247.5599 08.2248.5599 08.2249.5599 08.2260.5599 08.2261.5599 08.2239.9595 08.2242.9595 08.2243.9595 08.2244.9595 08.2245.9595 08.2246.9595 08.2247.9595 08.2248.9595 08.2261.9595 08.2242.5588 08.2246.5588 08.2247.5588 08.2248.5588 08.2249.5588 08.2240.8585 08.2241.8585 08.2243.8585 08.2247.8585 08.2248.8585 08.2249.8585 08.2245.6585 08.2241.5577 08.2242.5577 08.2243.5577 08.2245.5577 08.2246.5577 08.2248.5577 08.2249.5577 08.2261.5577 08.6684.7575 08.6687.7575 08.6689.7575 08.2240.7575 08.2242.7575 08.2243.7575 08.2245.7575 08.2246.7575 08.2249.7575 08.2241.5566 08.2242.5566 08.2243.5566 08.2245.5566 08.2246.5566 08.2247.5566 08.2248.5566 08.2249.5566 08.2260.5566 08.2240.9555 08.2241.9555 08.2243.9555 08.2244.9555 08.2245.9555 08.2246.9555 08.2247.9555 08.2248.9555 08.2260.9555 08.2261.9555 08.2240.8555 08.2241.8555 08.2242.8555 08.2243.8555 08.2244.8555 08.2245.8555 08.2246.8555 08.2247.8555 08.2249.8555 08.2260.8555 08.2240.7555 08.2241.7555 08.2242.7555 08.2243.7555 08.2245.7555 08.2246.7555 08.2261.7555 08.2240.6555 08.2242.6555 08.2243.6555 08.2244.6555 08.2247.6555 08.2248.6555 08.2260.6555 08.2261.6555 08.2243.4555 08.2245.4555 08.2246.4555 08.2247.4555 08.2248.4555 08.2249.4555 08.2240.3555 08.2244.3555 08.2245.3555 08.2246.3555 08.2247.3555 08.2248.3555 08.2249.3555 08.2260.3555 08.2261.3555 08.2243.3555 08.2240.2555 08.2241.2555 08.2244.2555 08.2245.2555 08.2247.2555 08.2248.2555 08.2242.1555 08.2243.1555 08.2244.1555 08.2245.1555 08.2246.1555 08.2247.1555 08.2248.1555 08.2249.1555 08.2241.0555 08.2242.0555 08.2243.0555 08.2244.0555 08.2245.0555 08.2246.0555 08.2247.0555 08.2248.0555 08.2249.0555 08.2261.0555 08.2221.2529 08.2245.3525 08.6687.2525 08.6689.2525 08.2241.2525 08.2242.2525 08.2243.2525 08.2244.2525 08.2245.2525 08.2246.2525 08.2247.2525 08.2248.2525 08.6687.1515 08.6689.1515 08.2241.1515 08.2244.1515 08.2245.1515 08.2246.1515 08.2247.1515 08.2248.1515 08.2249.1515 08.2240.3399 08.2241.3399 08.2243.3399 08.2246.3399 08.2247.3399 08.2249.3399 08.2260.3399 08.2248.8388 08.2240.3388 08.2241.3388 08.2242.3388 08.2243.3388 08.2245.3388 08.2246.3388 08.2247.3388 08.2248.3388 08.2260.3388 08.2261.3388 08.2247.7377 08.2240.3377 08.2242.3377 08.2243.3377 08.2245.3377 08.2246.3377 08.2247.3377 08.2248.3377 08.2261.3377 08.2246.6366 08.2240.3366 08.2241.3366 08.2243.3366 08.2245.3366 08.2246.3366 08.2247.3366 08.2248.3366 08.2249.3366 08.2261.3366 08.2240.9333 08.2241.9333 08.2242.9333 08.2243.9333 08.2244.9333 08.2246.9333 08.2247.9333 08.2248.9333 08.2261.9333 08.2249.9333 08.2240.8333 08.2241.8333 08.2242.8333 08.2243.8333 08.2244.8333 08.2245.8333 08.2247.8333 08.2248.8333 08.2241.7333 08.2243.7333 08.2244.7333 08.2245.7333 08.2246.7333 08.2248.7333 08.2249.7333 08.2247.7333 08.2241.6333 08.2242.6333 08.2243.6333 08.2247.6333 08.2248.6333 08.2246.6333 08.2243.5333 08.2244.5333 08.2246.5333 08.2247.5333 08.2248.5333 08.2245.5333 08.2240.4333 08.2241.4333 08.2243.4333 08.2245.4333 08.2246.4333 08.2247.4333 08.2248.4333 08.2249.4333 08.2244.2333 08.2245.2333 08.2247.2333 08.2248.2333 08.2261.2333 08.2240.1333 08.2243.1333 08.2244.1333 08.2246.1333 08.2247.1333 08.2248.1333 08.2249.1333 08.2260.1333 08.2241.0333 08.2244.0333 08.2245.0333 08.2246.0333 08.2248.0333 08.2249.0333 08.2261.0333 08.2240.0333 08.2260.0333 08.2240.2299 08.2242.2299 08.2243.2299 08.2245.2299 08.2246.2299 08.2247.2299 08.2248.2299 08.2260.2299 08.2240.2288 08.2241.2288 08.2245.2288 08.2247.2288 08.2249.2288 08.2246.6266 08.2240.2266 08.2241.2266 08.2242.2266 08.2243.2266 08.2245.2266 08.2246.2266 08.2247.2266 08.2249.2266 08.6684.6262 08.6687.6262 08.6689.6262 08.2241.6262 08.2242.6262 08.2244.6262 08.2245.6262 08.2246.6262 08.2247.6262 08.2248.6262 08.2249.6262 08.2260.6262 08.2261.6262 08.2241.1199 08.2242.1199 08.2245.1199 08.2247.1199 08.2248.1199 08.2249.1199 08.2261.1199 08.2248.8188 08.2241.1188 08.2243.1188 08.2245.1188 08.2246.1188 08.2247.1188 08.2248.1188 08.2249.1188 08.2246.6166 08.2241.1166 08.2243.1166 08.2245.1166 08.2246.1166 08.2247.1166 08.2248.1166 08.2249.1166 08.2261.1166 08.224.11118 08.6671.9111 08.2241.9111 08.2242.9111 08.2243.9111 08.2245.9111 08.2247.9111 08.2248.9111 08.2249.9111 08.6279.8111 08.6659.8111 08.6679.8111 08.2240.8111 08.2241.8111 08.2243.8111 08.2244.8111 08.2245.8111 08.2246.8111 08.2247.8111 08.2249.8111 08.6654.7111 08.6685.7111 08.2240.7111 08.2241.7111 08.2242.7111 08.2243.7111 08.2245.7111 08.2246.7111 08.2248.7111 08.2247.7111 08.6270.6111 08.6271.6111 08.6275.6111 08.6279.6111 08.6672.6111 08.6673.6111 08.6675.6111 08.6678.6111 08.6679.6111 08.2240.6111 08.2241.6111 08.2243.6111 08.2244.6111 08.2248.6111 08.2249.6111 08.6270.5111 08.6274.5111 08.6279.5111 08.6286.5111 08.6670.5111 08.6674.5111 08.2240.5111 08.2241.5111 08.2242.5111 08.2243.5111 08.2246.5111 08.2247.5111 08.2248.5111 08.2249.5111 08.2245.5111 08.6278.4111 08.6279.4111 08.6651.4111 08.6652.4111 08.6653.4111 08.6656.4111 08.6658.4111 08.6672.4111 08.6675.4111 08.6679.4111 08.6681.4111 08.2240.4111 08.2243.4111 08.2245.4111 08.2247.4111 08.2248.4111 08.2249.4111 08.6674.4111 08.6271.3111 08.6275.3111 08.6279.3111 08.6652.3111 08.6670.3111 08.6675.3111 08.6676.3111 08.2240.3111 08.2242.3111 08.2246.3111 08.2247.3111 08.2248.3111 08.2243.3111 08.6277.2111 08.6657.2111 08.6658.2111 08.6659.2111 08.6673.2111 08.6675.2111 08.6676.2111 08.2240.2111 08.2243.2111 08.2244.2111 08.2245.2111 08.2247.2111 08.2248.2111 08.6274.0111 08.6275.0111 08.6276.0111 08.6278.0111 08.6279.0111 08.6659.0111 08.6673.0111 08.6675.0111 08.6676.0111 08.6679.0111 08.2241.0111 08.2242.0111 08.2245.0111 08.2246.0111 08.2247.0111 08.2248.0111 08.2249.0111 08.2261.0111 08.2260.0111 08.2249.9099 08.2241.0099 08.2247.0099 08.2248.0099 08.2249.0099 08.2248.8088 08.2241.0088 08.2242.0088 08.2243.0088 08.2245.0088 08.2247.0088 08.2248.0088 08.2249.0088 08.2240.2000   

.....còn rất nhiều số cố định nữa ...  xem đầy đủ 23.000 số xin tải về máy tính......

 

CLICK VÀO ĐÂY ĐỂ TẢI FULL 23.000 SIM CỐ ĐỊNH


Hỗ trợ khách hàng

 

 

09.3557.6868

 

0944.91.1984

 

024.6685.1666

 

bảng sim cam kết số đẹp

 

 

 


Tìm sim năm sinh


mặc định 19xx m/d/Y

Số đẹp theo phong thủy


SIM CỐ ĐỊNH TP.HCM

   

  Sim Homephone Cam Kết
  số đẹp TPHCM

  (CK 100K/tháng ĐK chính chủ)

   

  08.2249.8989 = 1.959K


  08.2243.0999 = 1.959K


  08.2245.1999 = 1.959K


  08.2247.0999 = 1.959K


  08.2247.2999 = 1.959K


  08.2245.7888 = 1.959K


  08.2245.9888 = 1.959K


  08.2246.2888 = 1.959K


  08.2246.5888 = 1.959K


  08.2247.0888 = 1.959K


  08.2247.1888 = 1.959K


  08.2247.2888 = 1.959K


  08.2249.0888 = 1.959K


  08.2249.1888 = 1.959K


  08.2260.4888 = 1.959K


  08.2240.1777 = 1.959K


  08.2240.2777 = 1.959K


  08.2240.8777 = 1.959K


  08.2241.2777 = 1.959K


  08.2241.3777 = 1.959K


  08.2241.4777 = 1.959K


  08.2241.9777 = 1.959K


  08.2242.0777 = 1.959K


  08.2242.1777 = 1.959K


  08.2242.3777 = 1.959K


  08.2242.5777 = 1.959K


  08.2242.6777 = 1.959K


  08.2242.9777 = 1.959K


  08.2243.0777 = 1.959K


  08.2243.2777 = 1.959K


  08.2243.5777 = 1.959K


  08.2244.0777 = 1.959K


  08.2244.8777 = 1.959K


  08.2244.9777 = 1.959K


  08.2245.0777 = 1.959K


  08.2245.1777 = 1.959K


  08.2245.2777 = 1.959K


  08.2245.3777 = 1.959K


  08.2245.4777 = 1.959K


  08.2245.9777 = 1.959K


  08.2246.0777 = 1.959K


  08.2246.1777 = 1.959K


  08.2246.2777 = 1.959K


  08.2246.4777 = 1.959K


  08.2246.5777 = 1.959K


  08.2247.0777 = 1.959K


  08.2247.2777 = 1.959K


  08.2247.5777 = 1.959K


  08.2247.6777 = 1.959K


  08.2247.8777 = 1.959K


  08.2248.0777 = 1.959K


  08.2248.1777 = 1.959K


  08.2248.2777 = 1.959K


  08.2248.3777 = 1.959K


  08.2248.5777 = 1.959K


  08.2248.6777 = 1.959K


  08.2248.9777 = 1.959K


  08.2249.0777 = 1.959K


  08.2249.1777 = 1.959K


  08.2249.2777 = 1.959K


  08.2249.3777 = 1.959K


  08.2249.4777 = 1.959K


  08.2249.5777 = 1.959K


  08.2249.6777 = 1.959K


  08.2260.1777 = 1.959K


  08.2260.3777 = 1.959K


  08.2260.4777 = 1.959K


  08.2260.5777 = 1.959K


  08.2260.8777 = 1.959K


  08.2260.9777 = 1.959K


  08.2261.0777 = 1.959K


  08.2261.2777 = 1.959K


  08.2261.3777 = 1.959K


  08.2261.4777 = 1.959K


  08.2261.5777 = 1.959K


  08.2261.9777 = 1.959K


  08.2240.7666 = 1.959K


  08.2240.9666 = 1.959K


  08.2241.4666 = 1.959K


  08.2242.7666 = 1.959K


  08.2242.9666 = 1.959K


  08.2243.0666 = 1.959K


  08.2243.1666 = 1.959K


  08.2243.2666 = 1.959K


  08.2243.4666 = 1.959K


  08.2243.5666 = 1.959K


  08.2243.7666 = 1.959K


  08.2244.2666 = 1.959K


  08.2244.9666 = 1.959K


  08.2245.0666 = 1.959K


  08.2245.2666 = 1.959K


  08.2245.3666 = 1.959K


  08.2245.4666 = 1.959K


  08.2246.0666 = 1.959K


  08.2246.1666 = 1.959K


  08.2246.7666 = 1.959K


  08.2247.0666 = 1.959K


  08.2247.1666 = 1.959K


  08.2247.2666 = 1.959K


  08.2247.3666 = 1.959K


  08.2247.4666 = 1.959K


  08.2247.5666 = 1.959K


  08.2247.8666 = 1.959K


  08.2247.9666 = 1.959K


  08.2248.0666 = 1.959K


  08.2248.1666 = 1.959K


  08.2248.2666 = 1.959K


  08.2248.4666 = 1.959K


  08.2248.7666 = 1.959K


  08.2248.9666 = 1.959K


  08.2249.0666 = 1.959K


  08.2249.1666 = 1.959K


  08.2249.2666 = 1.959K


  08.2249.3666 = 1.959K


  08.2249.4666 = 1.959K


  08.2249.5666 = 1.959K


  08.2249.7666 = 1.959K


  08.2260.5666 = 1.959K


  08.2260.7666 = 1.959K


  08.2261.2666 = 1.959K


  08.2240.2555 = 1.959K


  08.2240.3555 = 1.959K


  08.2240.6555 = 1.959K


  08.2240.7555 = 1.959K


  08.2240.8555 = 1.959K


  08.2240.9555 = 1.959K


  08.2241.0555 = 1.959K


  08.2241.2555 = 1.959K


  08.2241.7555 = 1.959K


  08.2241.8555 = 1.959K


  08.2241.9555 = 1.959K


  08.2242.0555 = 1.959K


  08.2242.1555 = 1.959K


  08.2242.6555 = 1.959K


  08.2242.7555 = 1.959K


  08.2242.8555 = 1.959K


  08.2243.0555 = 1.959K


  08.2243.1555 = 1.959K


  08.2243.4555 = 1.959K


  08.2243.6555 = 1.959K


  08.2243.7555 = 1.959K


  08.2243.8555 = 1.959K


  08.2243.9555 = 1.959K


  08.2244.0555 = 1.959K


  08.2244.1555 = 1.959K


  08.2244.2555 = 1.959K


  08.2244.3555 = 1.959K


  08.2244.6555 = 1.959K


  08.2244.8555 = 1.959K


  08.2244.9555 = 1.959K


  08.2245.0555 = 1.959K


  08.2245.1555 = 1.959K


  08.2245.2555 = 1.959K


  08.2245.3555 = 1.959K


  08.2245.4555 = 1.959K


  08.2245.7555 = 1.959K


  08.2245.8555 = 1.959K


  08.2245.9555 = 1.959K


  08.2246.0555 = 1.959K


  08.2246.1555 = 1.959K


  08.2246.3555 = 1.959K


  08.2246.4555 = 1.959K


  08.2246.7555 = 1.959K


  08.2246.8555 = 1.959K


  08.2246.9555 = 1.959K


  08.2247.0555 = 1.959K


  08.2247.1555 = 1.959K


  08.2247.2555 = 1.959K


  08.2247.3555 = 1.959K


  08.2247.4555 = 1.959K


  08.2247.6555 = 1.959K


  08.2247.8555 = 1.959K


  08.2247.9555 = 1.959K


  08.2248.0555 = 1.959K


  08.2248.1555 = 1.959K


  08.2248.2555 = 1.959K


  08.2248.3555 = 1.959K


  08.2248.4555 = 1.959K


  08.2248.6555 = 1.959K


  08.2248.9555 = 1.959K


  08.2249.0555 = 1.959K


  08.2249.1555 = 1.959K


  08.2249.3555 = 1.959K


  08.2249.4555 = 1.959K


  08.2249.8555 = 1.959K


  08.2260.3555 = 1.959K


  08.2260.6555 = 1.959K


  08.2260.8555 = 1.959K


  08.2260.9555 = 1.959K


  08.2261.0555 = 1.959K


  08.2261.3555 = 1.959K


  08.2261.6555 = 1.959K


  08.2261.7555 = 1.959K


  08.2261.9555 = 1.959K


  08.2249.9666 = 1.959K


  08.2243.3555 = 1.959K


  08.2249.8989 = 1.959K


  08.2242.9988 = 1.959K


  08.2243.9988 = 1.959K


  08.2247.9988 = 1.959K


  08.2240.6969 = 1.959K


  08.2242.6969 = 1.959K


  08.2242.5959 = 1.959K


  08.2243.5959 = 1.959K


  08.2246.5959 = 1.959K


  08.2248.5959 = 1.959K


  08.2260.5959 = 1.959K


  08.2261.5959 = 1.959K


  08.2243.8899 = 1.959K


  08.2242.6699 = 1.959K


  08.2243.6699 = 1.959K


  08.2248.6699 = 1.959K


  08.2249.6699 = 1.959K


  08.2261.6699 = 1.959K


  08.2240.5599 = 1.959K


  08.2241.5599 = 1.959K


  08.2243.5599 = 1.959K


  08.2246.5599 = 1.959K


  08.2247.5599 = 1.959K


  08.2248.5599 = 1.959K


  08.2249.5599 = 1.959K


  08.2260.5599 = 1.959K


  08.2261.5599 = 1.959K


  08.2240.3399 = 1.959K


  08.2241.3399 = 1.959K


  08.2243.3399 = 1.959K


  08.2246.3399 = 1.959K


  08.2247.3399 = 1.959K


  08.2249.3399 = 1.959K


  08.2240.3388 = 1.959K


  08.2241.3388 = 1.959K


  08.2242.3388 = 1.959K


  08.2245.3388 = 1.959K


  08.2246.3388 = 1.959K


  08.2247.3388 = 1.959K


  08.2248.3388 = 1.959K


  08.2260.3388 = 1.959K


  08.2261.3388 = 1.959K


  08.2241.2929 = 1.959K


  08.2242.2929 = 1.959K


  08.2243.2929 = 1.959K


  08.2244.2929 = 1.959K


  08.2245.2929 = 1.959K


  08.2246.2929 = 1.959K


  08.2247.2929 = 1.959K


  08.2248.2929 = 1.959K


  08.2260.2929 = 1.959K


  08.2261.2929 = 1.959K


  08.2240.2299 = 1.959K


  08.2243.2299 = 1.959K

   

   

  ... còn rất nhiều số đẹp nữa

  vui lòng click để tải về máy...

   

  (Nhớ chọn sheet SIM CK CỐ ĐỊNH

   trong excel để tìm kiếm nhé)


Sim giảm giá
Số sim Giá web Giá fix
0964.91.7799 9.480 7.900
0969.279.777 9.480 7.900
096.273.3399 6.840 5.700
09.7572.3388 6.600 5.500
096.325.3399 6.600 5.500
09.7376.3388 6.360 5.300
097.152.3838 5.880 4.900
096.554.3399 5.640 4.700
096.187.3399 5.400 4.500
096.394.3838 5.400 4.500
096.719.3388 5.400 4.500
096.524.3399 5.160 4.300
096.506.3399 5.160 4.300
097.164.3838 4.680 3.900
0968.74.3399 4.680 3.900
097.161.2929 4.440 3.700
0971.59.2929 4.260 3.550
097.162.2929 4.080 3.400
097.167.2929 4.080 3.400
097.187.2929 3.960 3.300
097.158.2929 3.840 3.200
097.165.2929 3.840 3.200
097.163.2929 3.840 3.200
097.156.2929 3.840 3.200
097.157.2929 3.840 3.200
097.190.2929 3.600 3.000
097.184.2929 3.540 2.950
097.164.2929 3.480 2.900
097.185.2929 3.360 2.800
097.154.2929 3.000 2.500
Xem tất cả sim giảm giá

Tin tức

Quảng cáo

 

Sim homephone số đẹp

Số máy bàn cho công ty DN

Số Hotline kinh doanh buôn bán

Bán sim điện thoại cố định máy bàn

Sim cam kết số điện thoại cố định máy bàn

-------------------------------------------

 


ĐẠI LÝ BÁN SIM CAM KẾT SỐ ĐẸP VIETTEL VINA MOBI SIM CỐ ĐỊNH MÁY BÀN - ĐỊA CHỈ BÁN SIM SỐ ĐẸP GIÁ RẺ NHẤT

SimCamKet.vn - Đại lý bán sim cam kết số 1 Việt Nam, Đại lý bán sim số đẹp giá rẻ nhất Hà Nội TP HCM Đà Nẵng, chi phí mua sim cam kết ban đầu thấp nhất nhưng lại chọn lựa được những sim số đẹp nhất, sim cam kết rất phù hợp với khách hàng cần gọi nhiêu các công ty kinh doanh, buôn bán, các bạn sinh viên. sim cam kết là sim trả sau nên được hưởng rất nhiều ưu đãi từ nhà mạng gọi miễn phí và 3G miễn phí. hình thức cam kết chỉ từ 150K trở lên các bạn đã có ngay 1 sim cam kết số đẹp ưng ý nhất, chưa bao giờ giá sim lại rẻ như vậy. Đến với SimCamKet.vn là đến với sự đầu tư sim số có lợi lâu dài. Trên thị trường hiện nay có rất nhiều đại lý mua bán sim số đẹp. Tuy nhiên để đảm bảo chất lượng cũng như tìm được một sim số đẹp ưng ý giá rẻ nhất thì bạn nên chọn một địa chỉ đáng tin cậy và uy tín SimCamKet.vn là địa chỉ mua bán sim số đẹp giá rẻ hàng đầu Việt Nam được khách hàng tin tưởng lựa chọn và tìm đến thể hiện bằng sự tín nhiệm của Google các từ khóa Top 1 sim cam kết viettel, sim cam kết cố định, sim cam kết máy điện thoại bàn, sim cam kết trả sau giá rẻ nhất, sim cam kết trả sau gọi miễn phí, sim số đẹp trả sau, sim cam kết VIP ...

Tư vấn khách hàng sử dụng gói cước hợp lý nhất giá rẻ nhất, hòa mạng trả sau miễn phí cho khách hàng để hưởng chính sách từ nhà mạng được gọi miễn phí và 3G miễn phí, Với kho số khổng lồ trên 5 triệu số với đầy đủ các thể loại sim số đẹp từ sim vip Lục Quý, sim số đẹp Tứ Quý, sim số đẹp Tam Hoa hay các loại sim dễ nhớ như sim đẹp Taxi, sim số chọn theo ngày tháng năm sinh, sim số sinh nhật, sim số cặp tình nhân, sim số đảo gánh soi gương, sim phong thủy hợp phong thủy theo ngũ hành, sim phong thủy theo bản mệnh, sim phong thủy hợp tuổi ... đặc biệt với Kho Sim dễ nhớ giá Siêu rẻ chỉ từ 50K - 200k phục vụ cho các bạn Học sinh, Sinh viên sẽ là 1 địa chỉ bán sim giá rẻ nhất Việt Nam, bán sim và giao sim tại nhà, chỉ cần nhấc máy lên gọi sẽ có ngay sim tại nhà sau 2h giao sim miễn phí nhé!

Chuyên mục: Chọn Sim số Theo Phong Thủy xem bói số điện thoại miễn phí sẽ tư vấn cho các bạn sự lựa chọn sim số hợp với tuổi mệnh cho mình nhất, Với đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, giàu kinh nghiệm sẽ tư vấn chọn lựa số đẹp giá rẻ hợp phong thủy bản mệnh của các bạn nhất, sim phong thủy hợp tuổi hợp mệnh sẽ làm cho âm dương cân bằng mọi sự cân đối sẽ tăng vượng khí cho chính mình, các con số trở lên đầy ý nghĩa tôn vinh bản thân mình, Mua Sim số đẹp theo phong thủy giá rẻ sẽ là sự lựa chọn tốt nhất, bạn đang có cơ hội chọn lựa tại sao không? Hãy cùng chúng tôi chọn sim cam kết số đẹp hợp phong thủy nhé!

Ngoài sim cam kết trả sau số đẹp chúng tôi có rât nhiều sim trả trước đẹp giá rẻ, sim số trả trước tam hoa. sim số trả trước tứ quý, sim trả trước ngũ quý, sim trả trước lộc phát giá rẻ, sim trả trước Thần Tài, sim trả trước máy điện thoại bàn cố định, bán sim homephone Cityphone Gphone lắp được trên máy di động,  bán số điện thoại cố định máy bàn số VIP số chọn, nhận đặt làm sim theo yêu cầu với giá rẻ nhất thị trường được đăng ký thông tin chính chủ.

Chúng tôi chuyên Sim cam kết homephone số đẹp, sim số cố định không dây của Viettel VNPT, Bán sim số điện thoại cố định không dây, Bán Sim homephone viettel số đẹp, sim số cố định cho doanh nghiệp, bán sim cố định máy điện thoại bàn, sim cố định số Vip số chọn, Sim điện thoại homephone cầm tay viettel,  bán sim homephone viettel lắp di động, bán sim gphone đời đầu, bán sim Gphone Hà Nội TP HCM, bán  sim Gphone lắp di động,  sim điện thoại cố định không dây Hà Nội  TP HCM , Sim đẹp điện thoại cố định VNPT, Sim đẹp điện thoại cố định không dây panasonic, bán sim điện thoại cố định máy bàn, Bán sim điện thoại bàn, Bán sim số điện thoại homephone viettel giá rẻ, bán sim gphone VNPT HN HCM, bán sim đẹp điện thoại cố định không dây viettel, bán sim cố định viettel, làm sim homephone viettel lắp di động, Bán sim số điện thoại cố định không dây VNPT,  Sim điện thoại bàn không dây viettel giá bao nhiêu? Chúng tôi chuyên sim điện thoại bàn số Vip giá rẻ nhất, Sim và Máy homephone viettel giá bao nhiêu? Sim Homephone cố định số đẹp giá rẻ nhất, cam kết giá sim các bạn mua là rẻ nhất và có nhiều gói cước khuyến mại hấp dẫn nhất

Địa chỉ trụ sở : 365 Vũ Tông Phan, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
      Điện thoại : 093.557.6868 - 0944.91.1984 - 04.668.51.666

Hãy Like Trang để thấy chúng tôi trên Facebook, các thông tin về khuyến mại sim số đẹp của chúng tôi nhé

                                                                                                Facebook sim cam kết

 Online 39 khách
 Tìm kiếm sim nhanh
tìm nhanh sim số đẹp
Có thể tìm theo những số cuối
VD: *1992 hoặc *888